Witamy na stronie Uczniowskiego Klubu Sportowego NAWA Skierniewice! Aktualności RSS

Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom - to wszystko należy do cnót sportowca.
Jan Paweł II

LICENCJE ZAWODNICZE PZP

logo_NAWA

przypominamy o obowiązku posiadania przez zawodników ważnych licencji zawodniczych

na rok 2017

Koszt przedłużenia licencji 15 zł; nowa licencja 25 zł.
Od 01.01.2017 r. obowiązują licencje dla rocznika 2007 (klasa III)

TU MOŻNA POBRAĆ – KARTĘ EWIDENCYJNĄ ZAWODNIKA

dotyczy zawodników ubiegających się o wydanie licencji:

Wraz z Kartą ewidencyjną zawodnik powinien dostarczyć:
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu (w naszym przypadku pływania) wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego lub potwierdzona za zgodność kserokopia aktualnej książeczki zdrowia sportowca.
•    zdjęcie legitymacyjne w formacie 45×35 mm.

Brak odpowiedzi